Kuidas perearsti nimistusse registreerida

  • Avaldust on võimalik esitada kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga e-posti teel.
  • Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.
  • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Avaldus perearsti nimistusse saamiseks

Blankett

PDF / doc / odt

Töövõime hindamine ja/või puude taotlemine

Töövõime ja puude hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud 6 kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul.

Arst kirjeldab Teie terviseseisundit ja sisestab Teie terviseandmed e-tervisesse. Seejärel saate taotluse täita ja esitada.

Töövõime hindamine

Eesti Töötukassa

Puude taotlemine ja tuvastamine

Sotsiaalkindlustusamet