Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi soovitused COVID-19 isolatsiooni lõpetamiseks (01.07.2022).

 1. Sümptomitega isikud (kodusel ravil) 

 • Isolatsioon lõppeb, kui COVID-19 iseloomulike sümptomite algusest1 on möödunud vähemalt 5 p ja viimase 24 h vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja muud sümptomid on taandumas (köha, maitse- ja/või lõhnatundlikkuse muutus võib jääda pikemaks püsima) 

* Kui sümptomite algus ei ole teada, siis lõppeb isolatsioon 5 p möödumisel alates proovi andmisest. 

2. Sümptomitega isikud (haiglaravil) 

 • Isolatsioon lõppeb, kui COVID-19 iseloomulike sümptomite algusest* on möödunud vähemalt 10 p ja viimase 24 h vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja muud sümptomid on taandumas* (köha, maitse- ja/või lõhnatundlikkuse muutus võib jääda pikemaks püsima) 

* Kui sümptomite algus ei ole teada, siis lõppeb isolatsioon 10 p möödumisel alates proovi andmisest. 

* Kui patsiendi sümptomite hindamine on raskendatud 10 päeva möödumisel (nt kopsude kunstliku ventilatsiooni jätkuv vajadus), võib isolatsiooni lõpetamiseks kasutada antigeeni testi. 

3. Asümptomaatilised isikud, kelle SARS-CoV-2 analüüsitulemus (kas RT-PCR või antigeenitest) on positiivne 

 • Kui haigusnähte pole ilmnenud, lõpetatakse isolatsioon 5 p möödumisel alates proovi andmisest 
 • Kui haigusnähud isolatsiooniperioodi kestel ilmnevad, siis alustatakse isolatsiooni arvestamist uuesti vastavalt sümptomitega isikute isolatsiooni lõpetamise juhistele 

4. Sümptomitega või asümptomaatilised isikud, kellel on kaasuvaks haiguseks sügav immuunpuudulikkus4 

 • Isolatsioon lõppeb, kui COVID-19 iseloomulike sümptomite algusest on möödunud vähemalt 20 p ja viimase 24 h vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja muud sümptomid on taandumas või asümptomaatilistel 20p möödumisel alates proovi andmisest 
 • Soovitav on isolatsiooni lõpetamiseks konsulteerida infektsioonhaiguste arstiga 

* sügava immuunpuudulikkuse definitsioon: 

 • kemoteraapia viimase 6 kuu jooksul;
 • kombineeritud primaarne immuunpuudulikkus; 
 • HIV: CD4 rakke <200 x 106/L; 
 • kuni üks aasta pärast organtransplantatsiooni ja vereloome tüvirakkude transplantatsiooni; 
 • immuunpuudulikkus ägeda ja kroonilise leukeemia ning lümfoomi tõttu (sh Hodgkini lümfoom); 
 • kroonilised lümfoproliferatiivsed häired (sh hematoloogilised pahaloomulised kasvajad nagu indolentne lümfoom, krooniline lümfoidne leukeemia, müeloom ja teised plasmarakkude düskraasiad); 
 • immuunsupresseeriv bioloogiline ravi viimase 12 kuu jooksul; 
 • immuunsupresseeriv ravi viimase 3 kuu jooksul (täiskasvanutel ravi prednisooniga või selle ekvivalendiga > 20 mg/päevas rohkem kui 14 päeva; metotreksaat >25 mg nädalas, asatiopriin >3,0 mg/kg/die või 6-merkaptopuriini >1,5 mg/kg/die) 

Vaata ka